На ръка
между другото

На ръка

Резултатът от два месеца на новата работа. Има и други резултати, естествено. Но този ми е особено симпатичен. Означава десетки изписани и изрисувани страници, подчертавани идеи, задрасквани идеи, удивителни идеи, идеи с въпросителна, клиширани идеи, идеи, убити още преди да се родят и такива, които вече са видели бял свят. Пиша с молив, откакто се … Има още