Ако чакаш края на света…
общество

Ако чакаш края на света…

… бързам да те успокоя – ще дойде. Личният ти, персонален апокалипсис те очаква. Някъде в далечното или пък близко бъдеще, но ще се случи. Гарантирано. Докато кротко си спиш в леглото или пресичаш улицата, светът ти, твоят свят, единственият, който имаш, ще изчезне. Без прехвърчащи астероиди, изригващи вулкани или потопи. Без да предизвика масови … Има още