динг
култура

динг

„Няма завеса. Няма сценарий. Няма публика. Само ти си. Само ти, който четеш този текст – точно ти. Няма грешка. Няма случайност. Само опит за случване… На Аз и Ти… Ако дойдеш като Ти, за да сме заедно в динг. Каквото и да значи това.” В момента се опитвам да направя нещо доста глупаво. Да … Има още