Единственото постоянно нещо е промяната
между другото / общество

Единственото постоянно нещо е промяната

Не знам дали има хора, които да пазят хубави спомени от образованието си. И да има, аз поне не познавам такива… Не говоря за детството или за спомените от училище, свързани със съученици и приятели – говоря за образователната система и за мъчителния процес на натъпкване на тонове информация в главите на едни същества, гледащи … Има още