Едно врабче ми чурулика…
общество

Едно врабче ми чурулика…

Българийо! А знаеш ли, за тебе те писАха… Богати стихове на алегории и смисли Вогон дори сълза ще пусне, без да се замисли (Горният ред не ми се получи много, но ми харесва римата смисли-замисли. Дори звучи патриотично, а? А?) Едно врабче какво да прави – ще си чурулика Жабетата си крякат в някоя тръстика Змия … Има още