Вината
между другото

Вината

е по-нетърпима за нещата, които си направил, или за тези, които не си? Винаги съм се чудела. С нейния малък брат, на вината – съжалението, се разбрахме отдавна. Но тя не се дава лесно. Май единственият начин да се отърве човек от нея, е да припише грешките си на някой друг. На друг се прощава … Има още