Простете за неудобството
общество

Простете за неудобството

… че не сме тези, които искате … че сме закъснели … че сме подранили … че не правим нещата, както си ги представяте … че все пак правим нещо … че протестът е мирен … че не сме свикнали да си траем … че говорим за морал … че уважаваме законите … че искаме … Има още