Като да влезеш в нечий сън
култура

Като да влезеш в нечий сън

Сумрачен коридор. Въздухът е просмукан с дим, през който едва пробиват лъчите светлина. По коридора върви млада жена, облечена с раздърпана рокля. Ръцете й са в кръв. Зад нея безшумно пристъпва тълпа от хора с бели маски и наблюдава всяко нейно движение. Жената приближава до телена решетка, преграждаща целия коридор. До решетката стои полицай с … Има още