Смъртта като рекламен подход
маркетинг и реклама

Смъртта като рекламен подход

Винаги съм харесвала социалните реклами. Не само защото при тях обикновено има по-голяма свобода в това, което казваш и в начина, по който го казваш (затова в голяма част от случаите тези реклами са по-оригинални и отличаващи се). Социалната реклама е смислена на съвсем базисно, човешко ниво. Тя може да бъде полезна по начин, по … Има още