Правосъдието трябва да лекува
общество

Правосъдието трябва да лекува

Понеже престъплението наранява, правосъдието трябва да лекува. Това е може би най-точното определение на възстановяващото правосъдие, казано в едно изречение. Зачатъци на теорията се появяват преди хиляди години, а в писмени източници терминът restorative justice (среща се и като reparative justice) присъства от първата половина на деветнайсти век. Възстановяващото правосъдие се фокусира върху нуждите на … Има още